Setka Cup
Casa x
Visitante
Casa Empate Fora
Setka Cup
Nikita Vilenchyts
Oleksii Hrymovskyi

25/07/2021 - 02:55
1,26 1,33
Vitalii Levytskyi
Anatolii Kovalenko

25/07/2021 - 03:00
1,28 1,28
Jakub Nemecek
Frantisek Camr

25/07/2021 - 03:00
1,28 1,28
Illia Valchuk
Andrii Dombrovskyi

25/07/2021 - 03:20
1,58 1,10
Ihor Kvak
Yaroslav Tebenko

25/07/2021 - 03:20
2,27 1,01
Oleksandr Mishchenko
Serhii Tkachev

25/07/2021 - 03:25
1,66 1,07
Valeriy Kolesnykov
Volodymyr Melnykov

25/07/2021 - 03:30
1,01 1,83
Jan Zajicek
Lukas Hobl

25/07/2021 - 03:30
1,54 1,13
Dmytro Lazuryk
Illia Udod

25/07/2021 - 03:50
1,40 1,20
Oleg Sapuzhak
Oleh Hudyma

25/07/2021 - 03:50
1,33 1,26
Pavlo Babenko
Oleksii Hrymovskyi

25/07/2021 - 03:55
1,66 1,07
Vitalii Levytskyi
Serhii Solomko

25/07/2021 - 04:00
1,16 1,47
Jakub Nemecek
Lukas Hobl

25/07/2021 - 04:00
1,40 1,20
Rodion Kapinus
Andrii Dombrovskyi

25/07/2021 - 04:20
1,28 1,28
Yaroslav Tebenko
Belia Mykola

25/07/2021 - 04:20
1,01 3,50
Nikita Vilenchyts
Oleksandr Mishchenko

25/07/2021 - 04:25
1,26 1,33
Volodymyr Melnykov
Anatolii Kovalenko

25/07/2021 - 04:30
1,16 1,47
Jan Zajicek
Frantisek Camr

25/07/2021 - 04:30
1,28 1,28
Illia Udod
Artem Yurkov

25/07/2021 - 04:50
1,20 1,40
Ihor Kvak
Oleh Hudyma

25/07/2021 - 04:50
1,20 1,40
Pavlo Babenko
Serhii Tkachev

25/07/2021 - 04:55
1,13 1,54
Valeriy Kolesnykov
Serhii Solomko

25/07/2021 - 05:00
1,28 1,28
Jakub Nemecek
Jan Zajicek

25/07/2021 - 05:00
1,28 1,28
Illia Valchuk
Dmytro Lazuryk

25/07/2021 - 05:20
1,33 1,26
Oleg Sapuzhak
Yaroslav Tebenko

25/07/2021 - 05:20
1,40 1,20
Oleksandr Mishchenko
Oleksii Hrymovskyi

25/07/2021 - 05:25
1,93 1,01
Vitalii Levytskyi
Volodymyr Melnykov

25/07/2021 - 05:30
1,01 1,83
Lukas Hobl
Frantisek Camr

25/07/2021 - 05:30
1,16 1,47
Rodion Kapinus
Illia Udod

25/07/2021 - 05:50
1,47 1,16
Oleh Hudyma
Belia Mykola

25/07/2021 - 05:50
1,28 1,28
Nikita Vilenchyts
Serhii Tkachev

25/07/2021 - 05:55
1,20 1,40
Serhii Solomko
Anatolii Kovalenko

25/07/2021 - 06:00
1,20 1,40
Dmytro Lazuryk
Andrii Dombrovskyi

25/07/2021 - 06:20
1,16 1,47
Oleg Sapuzhak
Ihor Kvak

25/07/2021 - 06:20
1,28 1,28
Pavlo Babenko
Oleksandr Mishchenko

25/07/2021 - 06:25
1,40 1,20
Vitalii Levytskyi
Valeriy Kolesnykov

25/07/2021 - 06:30
1,47 1,16
Illia Valchuk
Artem Yurkov

25/07/2021 - 06:50
1,66 1,07
Serhii Tkachev
Oleksii Hrymovskyi

25/07/2021 - 06:55
1,40 1,20
Martin Melisek
Tomas Lukes

25/07/2021 - 07:00
1,20 1,40
Rodion Kapinus
Dmytro Lazuryk

25/07/2021 - 07:20
1,20 1,40
Pavlo Babenko
Nikita Vilenchyts

25/07/2021 - 07:25
1,01 1,83
David Brichacek
Jan Herink

25/07/2021 - 07:30
1,28 1,28
Illia Valchuk
Illia Udod

25/07/2021 - 07:50
1,20 1,40
Martin Melisek
Jan Herink

25/07/2021 - 08:00
1,28 1,28
Andrii Dombrovskyi
Artem Yurkov

25/07/2021 - 08:20
1,16 1,47
David Brichacek
Tomas Lukes

25/07/2021 - 08:30
1,05 1,75
Rodion Kapinus
Illia Valchuk

25/07/2021 - 08:50
1,26 1,33
Martin Melisek
David Brichacek

25/07/2021 - 09:00
1,33 1,26
Dmytro Lazuryk
Artem Yurkov

25/07/2021 - 09:20
1,13 1,54
Jan Herink
Tomas Lukes

25/07/2021 - 09:30
1,10 1,58
Yaroslav Strilnyk
Oleksandr Hryshchenko

25/07/2021 - 09:40
1,58 1,10
Serhii Mishchenko
Maksym Mrykh

25/07/2021 - 09:45
1,40 1,20
Illia Udod
Andrii Dombrovskyi

25/07/2021 - 09:50
1,33 1,26
Vladyslav Mishchenko
Viktor Yevtodii

25/07/2021 - 10:10
1,10 1,58
Vitalii Klimov
Valentyn Lutsenko

25/07/2021 - 10:15
1,33 1,26
Oleksandr Kolbasenko
Yevhen Hasan

25/07/2021 - 10:40
1,58 1,10
Yaroslav Strilnyk
Viktor Yevtodii

25/07/2021 - 11:10
1,10 1,58
Serhii Mishchenko
Vitalii Klimov

25/07/2021 - 11:15
1,16 1,47
Yevhen Hasan
Oleksandr Hryshchenko

25/07/2021 - 11:40
1,16 1,47
Vladyslav Mishchenko
Oleksandr Kolbasenko

25/07/2021 - 12:10
1,05 1,75
Vitalii Klimov
Maksym Mrykh

25/07/2021 - 12:15
1,33 1,26
Yaroslav Strilnyk
Yevhen Hasan

25/07/2021 - 12:40
2,10 1,01
Serhii Mishchenko
Valentyn Lutsenko

25/07/2021 - 12:45
1,16 1,47
Oleksandr Kolbasenko
Viktor Yevtodii

25/07/2021 - 13:10
1,05 1,75
Ivan Udovenko
Oleh Kuzyshyn

25/07/2021 - 13:20
1,05 1,75
Vladyslav Mishchenko
Oleksandr Hryshchenko

25/07/2021 - 13:40
1,28 1,28
Valentyn Lutsenko
Maksym Mrykh

25/07/2021 - 13:45
1,20 1,40
Yaroslav Strilnyk
Oleksandr Kolbasenko

25/07/2021 - 14:10
1,28 1,28
Sviatoslav Sachuk
Oleh Kuzyshyn

25/07/2021 - 14:20
1,01 2,27
Vladyslav Mishchenko
Yevhen Hasan

25/07/2021 - 14:40
1,47 1,16
Viktor Yevtodii
Oleksandr Hryshchenko

25/07/2021 - 15:10
1,05 1,75
Yaroslav Strilnyk
Vladyslav Mishchenko

25/07/2021 - 15:40
1,13 1,54
Oleksandr Kolbasenko
Oleksandr Hryshchenko

25/07/2021 - 16:10
1,07 1,66
Yevhen Hasan
Viktor Yevtodii

25/07/2021 - 16:40
1,01 1,93
Sviatoslav Sachuk
Ivan Udovenko

25/07/2021 - 17:50
1,10 1,58
Bilhete
N° de Jogos
0
Valor da aposta
Valor do prêmio
0,00
Cliente