Ira - Divisao 2
Casa x
Visitante
Casa Empate Fora
Ira - Divisao 2
Foolad Khuzestan B
Iman Sabz FC

05/02/2023 07:30
1,53 3,40 6,00 +256
Spad Alvand
Shahid Oraki Eslamshahr

05/02/2023 07:30
2,00 2,75 4,00 +250
FC Vista Turbine
FC Panik Talesh

05/02/2023 07:30
2,25 2,80 3,20 +256
Sepidrood Rasht
Pas Hamedan

05/02/2023 07:30
1,73 3,10 4,75 +252
Bilhete

0,00
0